Piyezometre ve Piyezometre borusu Piyezometre ve Piyezometre borusu Piyezometre ve Piyezometre borusu Piyezometre ve Piyezometre borusu

Piyezometre ve Piyezometre borusu

Tarih 15 Ocak 2019, 23:23
Referanslar Samsun-Çarşamba
Kategori ALETSEL GÖZLEM CİHAZLARI

CİHAZ HAKKINDA

Piezometre

Piezometreler, kaya ve zeminde boşluk suyu basıncını ölçen aletsel gözlem cihazlarıdır. Zemin suyunun basıncını ölçmek için yerleştirilen aygıtlara piezometre adı verilir. Her ölçüm şeklinde, ölçme aygıtına doğru veya ondan dışarı akış oluşarak gerçek zemin su basıncı ile denge sağlanmaktadır. Denge için gerekli süre zeminin permeabilitesine ve ölçüm aygıtının türüne bağlı olarak değişmekte olup buna tepki süresi adı verilmektedir.Cidar üzerindeki noktalarda basınç veya basınç yükseklikleri ölçümleri piyezometre deliklerine bağlanan uygun aletlerle yapılır. 
Bu fonksiyonu ile piezometreler, yer altı suyu seviyesinin belirlenmesinden, drenaj ve geçirimsizlik uygulamalarının efektifliğine, dolgu hızının ayarlanmasından, şev stabilitesi tahminine, yer altı suyu ve boşluk suyu basıncı ile alakalı her türlü konuda tasarımcı ve teknik denetçilere yol gösteren bir araçtır.

Piezometreler ile elde edilen veriler, taşınabilir bir okuyucu veya otomatik veri kayıt sistemleri ile elde edilebilir.

Başlıca Kullanım Alanları:

– Yer altı ve yüzeysel suların takibi
– Boşluk Suyu Basıncı Ölçümü
– Susuzlaştırma Projeleri
– Kuyu Gözlemleri
– Permeabilite Testi
– Slug Testi